Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lý thuyết về Câu đặc biệt

Lý thuyết về Câu đặc biệt

1. Lý thuyết

Câu đặc biệt là loại câu không cấu tạo theo mô hình chủ ngữ - vị ngữ.

Câu đặc biệt dùng để:

- Xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc được nói đến trong đoạn;

- Liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng;

- Bộc lộ cảm xúc;

- Gọi đáp.

2. Ví dụ

- Xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc được nói đến trong đoạn:

Một ngày đẹp trời. Tôi đã gặp bạn ấy trong hiệu sách ở thị trấn.

- Liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng:

Quê hương là nơi đẹp nhất trong tất cả những nơi tôi đã đặt chân đến. Triền đê. Rừng thông. Những cánh đồng. Tất cả nằm sâu trong trái tim tôi và không gì có thể thay thế được.

- Bộc lộ cảm xúc:

Ôi! Cuộc đời này mới đẹp làm sao!

- Gọi đáp:

Lan! Lan! Đợi tớ với!

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7