Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lý thuyết về Từ Hán Việt (tiếp theo)

Lý thuyết về Từ Hán Việt (tiếp theo)

1. Lý thuyết

- Trong nhiều trường hợp, người ta dùng từ Hán Việt để:

+ Tạo sắc thái trang trọng, thể hiện thái độ tôn kính.

+ Tạo sắc thái tao nhã, tránh gây cảm giác thô tục, ghê sợ.

+ Tạo sắc thái cổ, phù hợp với bầu không khí xã hội xa xưa.

- Khi nói hoặc viết, không nên lạm dụng từ Hán Việt, làm cho lời ăn tiếng nói thiếu tự nhiên, thiếu trong sáng, không phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

2. Ví dụ

- Tạo sắc thái trang trọng, thể hiện thái độ tôn kính: Bà Hoàng Thị Loan là thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

- Tạo sắc thái tao nhã, tránh gây cảm giác thô tục, ghê sợ: Ông cha ta đã anh dũng hi sinh nơi chiến trường lửa đạn để đổi lấy bầu trời hòa bình cho chúng ta ngày hôm nay.

- Tạo sắc thái cổ, phù hợp với bầu không khí xã hội xa xưa: Lang quân đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong được đeo ấn hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7