Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Soạn bài Cách làm bài văn lập luận giải thích siêu ngắn

Soạn bài Cách làm bài văn lập luận giải thích siêu ngắn

I. CÁC BƯỚC LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH

Đề bài: Nhân dân ta có câu tục ngữ: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Hãy giải thích nội dung câu tục ngữ đó.

1. Tìm hiểu đề và tìm ý

- Tìm hiểu đề:          

+ Yêu cầu về nội dung: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

+ Yêu cầu hình thức: văn nghị luận giải thích.

- Tìm ý: liên hệ với những câu ca dao, tục ngữ tương tự.

2. Lập dàn bài

- Mở bài: Giới thiệu câu tục ngữ, khái quát về nội dung câu tục ngữ.

- Thân bài:

+ Giải thích: nghĩa đen, nghĩa bóng

+ Bài học rút ra.

- Kết bài: Khẳng định ý nghĩa câu tục ngữ.

3. Viết bài

4. Đọc và sửa chữa.

II. LUYỆN TẬP:

   Hãy tự viết thêm những cách kết bài khác cho đề bài: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

     “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” là một chân lí sống sâu sắc và tiến bộ không chỉ ở thời xa xưa mà còn có ý nghĩa với hiện tại. Trong hoàn cảnh hội nhập của đất nước, việc đi để học hỏi những điều mới, điều mình chưa biết là rất cần thiết với mỗi cá nhân. Vì vậy, hãy bắt đầu cho mình những chuyến đi ngay từ bây giờ, bạn nhé!

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7