Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm siêu ngắn

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm siêu ngắn

I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN CHÚ Ý

1. Về phần văn

a) Nắm được phần nội dung nổi bật của các bài văn nghị luận. Chú ý các tiêu đề này là luận điểm bao trùm của văn bản.

b) Các văn bản nghị luận có vẻ đẹp của:

+ Hệ thống luận điểm, luận cứ.

+ Cách thức lập luận chặt chẽ, sáng sủa và giàu sức thuyết phục.

-  Các truyện ngắn đầu thế kỉ XX cho thấy nghệ thuật miêu tả, châm biếm độc đáo.

c) Nắm được nội dung, ý nghĩa của văn bản nhật dụng Ca Huế trên sông Hương.

2. Về phần Tiếng Việt

a) Đặc điểm của các loại câu rút gọn, câu đặc biệt, câu chủ động, câu bị động,…

b) Đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê.

c) Cách mở rộng câu bằng cụm C - V và trạng ngữ.

d) Công dụng của các dấu câu: dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy, dấu gạch ngang.

3. Về phần Tập làm văn

a) Nắm được một số vấn đề chung về văn nghị luận:

b) Cách làm bài văn nghị luận.

c) Nắm được nội dung khái quát về văn bản hành chính (hành chính – công vụ):

II. VỀ CÁCH ÔN TẬP VÀ HƯỚNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

- Ôn tập một cách toàn diện, không học tủ, học lệch, tập vận dụng các kiến thức và kĩ năng của cả ba phần một cách tổng hợp theo hướng tích hợp.

- Tập làm quen với hình thức kiểm tra trắc nghiệm kết hợp tự luận.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7