Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vài nét về tác giả Hạ Chi Trương

Vài nét về tác giả Hạ Chi Trương

1. Tiểu sử

- Hạ Tri Chương (659-744), tự Quý Chân, hiệu Tứ Minh cuồng khách, quê ở Vĩnh Hưng, Việt Châu (nay thuộc huyện Tiêu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

- Ông đỗ tiến sĩ năm 695, sinh sống, học tập và làm quan trên 50 năm ở kinh đô Trường An, rất được Đường Huyền Tông vị nể. Sau đó, ông xin từ quan về làm đạo sĩ.

- Ông là bạn vong niên của thi hào Lí Bạch.

- Ông thích uống rượu, tính tình hào phóng, ông còn để lại 20 bài thơ.

2. Sự nghiệp văn học

       Thơ văn của ông phần nhiều phục vụ cung đình. Có một số ít bài thơ xuất sắc phải kể đến là hai bài Hồi hương ngẫu thư của ông sáng tác khi từ quan về quê thăm nhà sau hơn năm mươi năm xa cách.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7