Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lý thuyết về Thêm trạng ngữ cho câu

Lý thuyết về Thêm trạng ngữ cho câu

1. Lý thuyết

Về ý nghĩa, trạng ngữ được thêm vào câu để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu.

Về hình thức:

- Trạng ngữ có thể đứng đầu câu, cuối câu hay giữa câu.

- Giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ thường có một quãng nghỉ khi nói hoặc một dấu phẩy khi viết.

2. Ví dụ

Sáng nay, khu vườn nhà tôi trở nên trong veo vì cơn mưa tối qua.

Mùa hè tới, lũ học sinh chúng tôi đứa nào cũng phơi phới vì sắp được nghỉ hè.

Cơn lũ qua đi, cả bản làng lại trở về với nhịp sống thường nhật.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7