Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lý thuyết về Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Lý thuyết về Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

1. Lý thuyết

- Văn bản hành chính là loại văn bản thường dùng để truyền đạt những nội dung và yêu cầu nào đó từ cấp trên xuống hoặc bày tỏ những ý kiến, nguyện vọng của cá nhân hay tập thể tới các cơ quan và người có quyền hạn để giải quyết.

- Loại văn bản này thường được trình bày theo một số mục nhất định (gọi là mẫu), trong đó nhất thiết phải ghi rõ:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ;

+ Địa điểm và ngày tháng làm văn bản;

+ Họ tên, chức vụ của người nhận hay tên cơ quan nhận văn bản;

+ Nội dung thông báo, đề nghị, báo cáo;

+ Chữ kí và họ tên người gửi văn bản.

2. Ví dụ

PHÒNG GD&ĐT .............

TRƯỜNG TH ...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: ..........................

................, ngày...tháng...năm...

BÁO CÁO

Tổng kết năm học .......... và phương hướng nhiệm vụ

năm học............

PHẦN MỞ ĐẦU

A. THUẬN LỢI

- Trường THCS ............ luôn được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp Ủy Đảng và chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo .......... Đặc biệt, tập thể cán bộ giáo viên Nhà trường luôn đoàn kết nhất trí cao khi thực hiện Nội quy cơ quan, Nghị quyết của chi bộ trường

B. KHÓ KHĂN

- Phần lớn do gia đình không có điều kiện kinh tế nên phải đi làm ăn xa dẫn đến học sinh thiếu động cơ học tập Còn một bộ phận cha, mẹ học sinh nhận thức còn hạn chế, ít quan tâm đến con em mình, giao khoán các em cho nhà trường

C. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC

Hiệu trưởng

                                                                                                                                               …

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7