Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt siêu ngắn

Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt siêu ngắn

Trả lời câu 1 (trang 183, SGK Ngữ văn 7, tập 1):

Trả lời câu 2 (trang 184, SGK Ngữ văn 7, tập 1):

Bảng so sánh:

Trả lời câu 3 (trang 184, SGK Ngữ văn 7, tập 1):

Giải nghĩa các yếu tố Hán Việt đã học.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7