Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Soạn bài Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận siêu ngắn

Soạn bài Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận siêu ngắn

I. MỐI QUAN HỆ GIỮA BỐ CỤC VÀ LẬP LUẬN

* Bài văn có ba phần: mở bài (I), thân bài (II), kết bài (III).

* Phần mở bài và kết bài có một đoạn văn, phần thân bài có hai đoạn.

* Các luận điểm:

- Luận điểm lớn xuất phát: Dân ta có lòng nồng nàn yêu nước (tác giả giải thích đó là một truyền thống quý báu, có vai trò giữ nước.)

- Các luận điểm nhỏ:

+ Lòng yêu nước trong quá khứ (tác giả dẫn ra các ví dụ).

+ Lòng yêu nước trong hiện tại. Tác giả dẫn chứng bằng cách liệt kê đi tầng lớp nhân dân (già, trẻ, gái, trai, miền xuôi, miền ngược).

- Rút ra kết luận: Bổn phận của chúng ta ... làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đem ra thực hành vào công việc yêu nước kháng chiến.

II. LUYỆN TẬP

Trả lời câu hỏi (trang 32, SGK Ngữ văn 7, tập 2):

a)

- Bài văn nêu tư tưởng luận điểm: học cơ bản mới có thể trở thành tài lớn.

- Tư tuởng được thể hiện qua các luận điểm:

+ Ở đời có nhiều người đi học nhưng ít ai biết học cho thành tài.

+ Câu chuyện vẽ trứng của Đơ Vanh–xi cho người ta thấy chỉ ai chịu khó luyện tập động tác cơ bản thật tốt, thật tinh mới có tiền đồ.

b) Bài văn bố cục ba phần:

Mở bài: Dùng lốì lập luận đối chiếu so sánh để nêu luận điểm: ít ai biết học cho thành tài.

Thân bài: Kể lại câu chuyện danh họa Lê-ô-na đơ Vanh-xi vẽ trứng muốn nói đến cách học cơ bản thông qua một sự dạy dỗ có khoa học và sự kiên trì của thầy trò nhà danh họa.

Kết bài: Lập luận theo lốì nguyên nhân - kết quả:

- Nhờ chịu khó học tập động tác cơ bản tốt nên mới có tiền đồ.

- Nhờ những ông thầy lớn nên mới dạy học trò được những điều cơ bản nhất.

- Chỉ có thầy giỏi mới tạo được trò giỏi.

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7