Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Soạn bài Văn bản đề nghị siêu ngắn

Soạn bài Văn bản đề nghị siêu ngắn

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

 Đọc các văn bản (trang 124 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

1. Trả lời câu hỏi:

a) Viết giấy đề nghị để nói lên ý kiến, nhu cầu, quyền lợi chính đáng nào đó để những người có thẩm quyền giải quyết.

b) Giấy đề nghị cần chú ý những yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày:

- Trình bày cần trang trọng, ngắn gọn và sáng sủa theo một số mục quy định sẵn.

- Nội dung không nhất thiết phải trình bày đầy đủ tất cả nhưng cần chú ý các mục sau: Ai đề nghị? Đề nghị ai? Đề nghị điều gì?

c) Ví dụ về viết giấy đề nghị: Xin đi tham quan, xin mua thêm quạt, …

2. Tình huống phải viết giấy đề nghị:

   Tình huống (a) và (c) cần viết giấy đề nghị.

II. CÁCH LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

1. Tìm hiểu cách làm văn bản đề nghị:

a)

- Hai văn bản được trình bày theo thứ tự:

+ Quốc hiệu

+ Địa điểm viết đơn, ngày… tháng … năm.

+ Tên văn bản

+ Nơi gửi đến

+ Nêu sự việc, lí do, ý kiến đề nghị

+ Người viết kí, ghi rõ họ tên.

- Những phần quan trọng:

+ Chủ thể: Người viết đề nghị

+ Khách thể: Người tiếp nhận đề nghị

+ Nội dung: Đề đạt nguyện vọng gì?

+ Mục đích.

b) Cách làm một văn bản đề nghị:

   Ai đề nghị? Đề nghị ai? Đề nghị điều gì? Nguyện vọng được giải quyết sẽ mang lại ích lợi gì?

2. Dàn mục một văn bản đề nghị (sgk-tr. 126).

3. Lưu ý (trang 126, SGK Ngữ văn 7, tập 2).

III. LUYỆN TẬP:

Trả lời câu 1 (trang 127, SGK Ngữ văn 7, tập 2):

      So sánh lí do viết đơn và lí do viết đề nghị:

- Giống nhau: đều đề đạt những nhu cầu, nguyện vọng của cá nhân hay tập thể lên một cá nhân hay tổ chức có thẩm quyền để được giải quyết.

- Khác nhau:

+ Đơn chỉ cần trình bày lí do để đạt nguyện vọng.

+ Đề nghị không chỉ trình bày lí do mà còn có thể cần phải cắt nghĩa nói rõ lí do cho người tiếp nhận hiểu đúng vai trò giải quyết.

Trả lời câu 2 (trang 127, SGK Ngữ văn 7, tập 2):

Lỗi thường gặp trong văn bản đề nghị là: viết dài dòng, không theo quy định mẫu.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7