Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lý thuyết về Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

Lý thuyết về Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

1. Lý thuyết

- Đề bài văn nghị luận bao giờ cũng nêu ra một vấn đề để bàn bạc và đòi hỏi người viết pahir bày tỏ ý kiến của mình đối với vấn đề đó. Tính chất của đề như ngợi ca, phân tích, khuyên nhủ, phản bác,… đòi hỏi phải làm bài vận dụng các phương pháp phù hợp.

- Yêu cầu của việc tìm hiểu đề là xác định đúng vấn đề, phạm vi, tính chất của bài nghị luận để làm bài khỏi sai lệch.

- Lập ý cho bài nghị luận là xác lập luận điểm, cụ thể hóa luận điểm chính thành các luận điểm phụ, tìm luận cứ và cách lập luận cho bài văn.

2. Ví dụ

- Chứng minh lời khuyên “Có công mài sắt, có ngày nên kim”.

- Chứng minh rằng Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.

- Giải thích câu ca dao Thương người như thể thương thân.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7