Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Soạn bài Dấu gạch ngang siêu ngắn

Soạn bài Dấu gạch ngang siêu ngắn

I. CÔNG DỤNG CỦA DẤU GẠCH NGANG

a) Đánh dấu bộ phận giải thích.

b) Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.

c) Được dùng để thực hiện phép liệt kê.

d) Nối các bộ phận trong một liên danh.

I. PHÂN BIỆT DẤU GẠCH NGANG VỚI DẤU GẠCH NỐI

1. Dấu gạch nối giữa các tiếng trong từ Va-ren được dùng để nối các tiếng trong phiên âm nước ngoài thuộc hệ ngôn ngữ Ấn - Âu

2. Cách viết dấu nối: ngắn hơn dấu gạch ngang.

III. LUYỆN TẬP                                

Trả lời câu 1 (trang 130, SGK Ngữ văn 7, tập 1):

    Công dụng của dấu gạch ngang:

a) Đánh dấu bộ phận giải thích.

b) Đánh dấu bộ phận giải thích.

c) Đánh dấu bộ phận giải thích và lời nói trực tiếp.

d) Nối các từ trong liên danh.

e) Nối các từ trong liên danh.

Trả lời câu 2 (trang 131, SGK Ngữ văn 7, tập 1):

Công dụng của các dấu gạch nối: Nối các tiếng trong từ phiên âm tiếng nước ngoài.

Trả lời câu 3 (trang 131, SGK Ngữ văn 7, tập 1):

Đặt câu:

- Thiện Sĩ – con của Sùng ông, Sùng bà kết hôn cùng Thị Kính – con gái Mãng ông.

- Thanh Lan – bạn nữ duy nhất của trường – đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi cờ tướng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7