Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lý thuyết về Từ Hán Việt

Lý thuyết về Từ Hán Việt

I. Lý thuyết

a. Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt

- Trong tiếng Việt có một khối lượng khá lớn từ Hán Việt. Tiếng để cấu tạo từ Hán Việt gọi là yếu tố Hán Việt.

- Phần lớn các yếu tố Hán Việt không được dùng độc lập như từ mà chỉ dùng để tạo từ ghép. Một số yếu tố Hán Việt như hoa, quả, bút, bảng, học, tập… có lúc dùng để tạo từ ghép, có lúc được dùng độc lập như một từ.

- Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng nghĩa khác xa nhau.

b. Từ ghép Hán Việt

- Cũng như từ ghép thuần Việt,

2. Ví dụ:

- Ngư nghiệp: nghề đánh cá.

- Cường quốc: đất nước lớn mạnh.

- Đại lộ: con đường lớn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7