Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lý thuyết về Văn bản báo cáo

Lý thuyết về Văn bản báo cáo

1. Lý thuyết

- Báo cáo thường là bản tổng hợp trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả đạt được của một cá nhân hay tập thể.

- Bản báo cáo cần trình bày trang trọng, rõ ràng và sáng sủa theo một số mục quy định sẵn. Nội dung không nhất thiết phải trình bày đầy đủ tất cả nhưng cần chú ý các mục sau: Báo cáo của ai? Báo cáo với ai? Báo cáo về việc gì? Kết quả như thế nào?

2. Ví dụ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 3,

LỚP 7/B TRƯỜNG THCS NGHĨA TÂN

 

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp 7/B.

Em tên là: Ngô Thị Lan Anh, lớp trưởng lớp 7/B.

Em xin thay mặt học sinh lớp 7/B, báo cáo hoạt động của lớp trong tháng 3 vừa qua.

1)  Học tập:

–   Tất cả các bạn trong lớp đều học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

–   100% các bạn tham gia truy bài đầu giờ nghiêm túc, có hiệu quả.

–   100% các bạn làm bài kiểm tra nghiêm túc, không quay cóp.

2)  Chuyên cần:

–   Vắng có phép: 2 buổi (Lý, Yến).

–   Vắng không phép: 1 buổi (Sơn).

–   Đi học trễ: không có.

3)  Kỉ luật:

–   100% các bạn thực hiện đúng nội quy nhà trường, không có bạn nào vi phạm kỉ luật.

4)  Lao động:

–   Các tổ hoàn thành tốt việc trực nhật.

–   Tổ 4 trồng hoa và dọn vệ sinh sân sau (tình nguyện) rất tốt.

5)  Các công tác khác:

–   Lớp đóng góp giấy vụn và đồ cũ để thực hiện kế hoạch nhỏ đạt 100%.

6)  Khen thưởng:

Tuyên dương các bạn đạt nhiều điểm 10: Bích Như, Chương, Anh Vũ, Tuấn.

Tổ lao động tốt: tổ 4, tổ 2.

Trên đây là những hoạt động của lớp trong tháng vừa qua.

Thay mặt lớp 7/B

Lớp trưởng

Ngô Thị Lan Anh

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7