Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Soạn bài Tục ngữ về con người và xã hội siêu ngắn

Soạn bài Tục ngữ về con người và xã hội siêu ngắn

Trả lời câu 1 (trang 12, SGK Ngữ văn 7, tập 2): 

Em đọc kĩ văn bản và chú thích để hiểu các câu tục ngữ và một số từ trong văn bản.

Trả lời câu 2 (trang 12, SGK Ngữ văn 7, tập 2): 

Phân tích từng câu tục ngữ:

Trả lời câu 3 (trang 13, SGK Ngữ văn 7, tập 2): 

  So sánh 2 câu tục ngữ:

- Không thầy đố mày làm nên.

- Học thầy không tày học bạn. 

   Hai câu tục ngữ này nêu mối quan hệ thầy trò, đánh giá vai trò của người thầy và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp thu, học hỏi từ bạn bè.

Trả lời câu 4 (trang 13, SGK Ngữ văn 7, tập 2): 

- Diễn đạt bằng so sánh (câu 1, 6, 7).

- Diễn đạt bằng cách dùng hình ảnh ẩn dụ (câu 8, 9).

- Từ và câu có nhiều nghĩa:

+ Cái răng, cái tóc: không chỉ mang nghĩa đen cụ thể mà còn mang ý nghĩa chỉ các yếu tố hình thức nói chung.

+ Ăn, nói, gói, mở: chỉ cách ứng xử nói chung.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7