Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lý thuyết về Dấu gạch ngang

Lý thuyết về Dấu gạch ngang

1. Lý thuyết

- Dấu gạch ngang có những công dụng sau:

+ Đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu;

+ Đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc để liệt kê;

+ Nối các từ nằm trong một liên danh.

- Cần phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối:

+ Dấu gạch nối không phải là một dấu câu. Nó chỉ dùng để nối các tiếng trong những từ mượn gồm nhiều tiếng.

+ Dấu gạch nối ngắn hơn dấu gạch ngang.

2. Ví dụ

- VD 1: Đánh dấu bộ phận chú thích

Lan – lớp trưởng lớp tôi đã đạt giải nhất trong kì thi này.

- VD 2: Đánh dấu lời nói trực tiếp

Bố thường bảo với tôi rằng:

- Con muốn trở thành một người có ích thì trước tiên con phải là một cậu bé ngoan, biết yêu thương mọi người.

- VD 3: Nối các từ nằm trong một liên danh

Năm 1945 đã làm chấn động cả thế giới với sự chiến tranh giữa hai phe: phát xít – đồng minh.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7