Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tác giả Vũ Bằng

Tác giả Vũ Bằng

- Vũ Bằng (1913-1984), sinh ra tại Hà Nội.

- Ông là nhà văn và nhà báo đã sáng tác từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, có sở trường về truyện ngắn, tùy bút, bút kí.

- Sau năm 1954, ông vào Sài Gòn vừa viết văn, vừa làm báo vừa hoạt động cách mạng.

- Năm 2007, Vũ Bằng được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7