Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm hiểu chung về Những câu hát than thân

Tìm hiểu chung về Những câu hát than thân

1. Giá trị nội dung

       Những câu hát than thân có số lượng lớn và rất tiêu biểu trong kho tàng ca dao, dân ca Việt Nam. Ngoài ý nghĩa than thân, đồng cảm với cuộc đời nghèo khổ, cay đắng của người lao động, những câu hát này còn có ý nghĩa phản kháng, tố cáo xã hội phong kiến.

2. Giá trị nghệ thuật

- Thể thơ lục bát

- Sử dụng hình ảnh nhỏ bé, đáng thương làm hình ảnh so sánh, ẩn dụ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7