Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Soạn bài Phò giá về kinh siêu ngắn

Soạn bài Phò giá về kinh siêu ngắn

Trả lời câu 1 (trang 68, SGK Ngữ văn 7, tập 1):

- Thể thơ: ngũ ngôn tứ tuyệt (Gồm 4 câu, mỗi câu 5 tiếng).

- Gieo vần bằng trắc.

- Cách hiệp vần: ở tiếng cuối của dòng 2 và 4 (quan, san).

Trả lời câu 2 (trang 68, SGK Ngữ văn 7, tập 1):

- Nội dung thể hiện trong hai câu đầu và hai câu sau khác nhau ở chỗ:

+ Hai câu thơ đầu: nhắc lại hai chiến thắng vang dội của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.

+ Hai câu sau: tỏ lời động viên xây dựng, phát triển đất nước trong cảnh thái bình và niềm tin sắt đá vào sự bền vững muôn đời của đất nước.

- Nhận xét cách biểu ý và biểu cảm của bài thơ: cách nói giản dị, cô đúc đã nói lên không khí sục sôi chiến thắng và khát vọng thái bình của nhân dân ta thời đại nhà Trần.

Trả lời câu 3 (trang 68, SGK Ngữ văn 7, tập 1):

Cách biểu ý và biểu cảm của bài “Phò giá về kinh” “Sông núi nước Nam” giống nhau:

- Về nội dung: cả hai bài đều thể hiện khí phách kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm.

- Về hình thức: cả hai bài đều ngắn gọn, súc tích và cô đúc. Cảm xúc được thể hiện qua ý tưởng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7