Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm hiểu chung về tác phẩm Sau phút chia ly

Tìm hiểu chung về tác phẩm Sau phút chia ly

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

- Chinh phụ ngâm khúc là khúc ngâm về nỗi lòng sầu thương, nhớ nhung của người vợ có chồng ra chiến trận. Cả bản nguyên tác chữ Hán và bản diễn Nôm được dùng đều là kiệt tác trong lịch sử văn học Việt Nam.

- Đoạn trích nói về tâm trạng của người vợ ngay sau phút chia li. Nhan đề do người soạn sách đặt.

b. Bố cục: 3 đoạn

- Khúc ngâm 1 (4 câu đầu): Nói về nỗi trống trải của lòng người trước thực tế chia li phũ phàng.

- Khúc ngâm 2 (4 câu tiếp theo): Nói về nỗi xót xa trong cách trở núi sông.

- Khúc ngâm 3 (4 câu cuối): Nói về nỗi sầu thương trước bao cảnh vật.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Đoạn trích “Sau phút chia ly” đã diễn tả một cách sâu sắc nhất nỗi lòng bi ai của người chinh phụ có chồng ra chiến trận và sự chờ đợi chồng trở về trong cảnh lẻ loi, đơn bóng. Qua đó tố cáo chiến tranh phi nghĩa và nỗi khao khát hạnh phúc lứa đôi của người phụ nữ.

b. Giá trị nghệ thuật

- Ngôn từ vô cùng điêu luyện

- Sử dụng phép đối lập tài tình

- Sử dụng nhiều hình ảnh mang tính ước lệ, tượng trưng

- Sử dụng điệp ngữ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7