Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vài nét về tác giả Trần Quang Khải

Vài nét về tác giả Trần Quang Khải

1. Tiểu sử

- Trần Quang Khải sinh năm 1241, mất năm 1294, con trai thứ ba của vua Trần Thái Tông.

- Ông là một võ tướng kiệt xuất, được phong Thượng tướng, có công rất lớn trong hai cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên (1284-1285; 1287-1288), đặc biệt là trong hai trận chiến thắng ở Hàm Tử và Chương Dương.

- Ông còn là người có nhiều vần thơ “sâu lí xa thú” (Phan Huy Chú).

2. Sự nghiệp văn học

Không những là võ tướng kiệt xuất, Trần Quang Khải còn là người học rộng, tài cao. Ông có một số tác phẩm nổi bật:

- Tụng giá hoàn kinh sư.

- Phúc hưng viên.

- Lưu gia độ.

- Dã thự.

- Xuân nhật hữu cảm.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 7