Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lý thuyết về Câu trần thuật đơn không có từ là

Lý thuyết về Câu trần thuật đơn không có từ là

1. Lý thuyết

a. Đặc điểm

Trong câu trần thuật đơn không có từ là:

- Vị ngữ thường do động từ hoặc cụm động từ, tính từ hoặc cụm tính từ tạo thành.

- Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các cụm từ không, chưa.

b. Các kiểu câu

- Những câu dùng để miêu tả hành động, trạng thái, đặc điểm,… của sự vật nêu ở chủ ngữ được gọi là câu miêu tả. Trong câu miêu tả, chủ ngữ đứng trước vị ngữ.

- Những câu dùng để thông báo về sự xuất hiện, tồn tại hoặc tiêu biến của sự vật được gọi là câu tồn tại. Một trong những cách tạo câu tồn tại là đảo chủ ngữ xuống sau vị ngữ.

2. Ví dụ

- Câu miêu tả:

Trong khu vườn, những bông hoa đang đua nhau khoe sắc thắm.

- Câu tồn tại:

Trên sân nhà tôi có hai chú chó con.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6