Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm hiểu chung về truyện Treo biển

Tìm hiểu chung về truyện Treo biển

1. Tìm hiểu chung

a. Tóm tắt

Một cửa hàng bán cá đề biển “Ở đây có bán cá tươi”. Cứ nghe người đi qua bình phẩm, cửa hàng lại cất bớt đi một, hai chữ. Dần dần chỉ còn lại chữ “Cá”, vậy mà vẫn có người góp ý. Cuối cùng cửa hàng cất nốt tấm biển đi.

b. Bố cục: 2 đoạn

- Đoạn 1 (Từ đầu đến "có bán cá tươi"): Chủ cửa hàng treo biển bán cá.

- Đoạn 2: (Còn lại): Chủ nhà hàng chữa biển và cất biển.

c. Thể loại: truyện cười

2. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Mượn câu chuyện nhà hàng bán cá nghe ai “góp ý” về cái tên biển cũng làm theo, truyện tạo nên tiếng cười vui vẻ, có ý nghĩa phê phán nhẹ nhàng những người thiếu chủ kiến khi làm việc, không suy xét kĩ khi nghe những ý kiến khác.

b. Giá trị nghệ thuật

- Xây dựng tình huống truyện hấp dẫn.

- Kết thúc độc đáo, bất ngờ.

- Sử dụng nhiều yếu tố gây cười.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6