Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm hiểu chung về tác phẩm Cầu Long Biên – Chứng nhân lịch sử

Tìm hiểu chung về tác phẩm Cầu Long Biên – Chứng nhân lịch sử

1. Tìm hiểu chung

a. Hoàn cảnh sáng tác

Văn bản “Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử” của tác giả Thúy Lan, in trên báo Người Hà Nội.

b. Bố cục: 3 đoạn

- Đoạn 1 (Từ đầu … đến “của thủ đô Hà Nội”): Giới thiệu chung về cầu Long Biên qua một thế kỉ tồn tại.

- Đoạn 2 (Tiếp … đến “vẫn dẻo dai, vững chắc”): Cầu Long Biên như một nhân chứng sống, đau thương và anh dũng.

- Đoạn 3 (Còn lại): Cầu Long Biên trong đời sống hiện tại.

c. Thể loại: bút kí.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Hơn một thế kỉ qua, cầu Long Biên đã chứng kiến bao sự kiện lịch sử hào hùng, bi tráng của Hà Nội. Hiện nay, tuy đã rút về vị trí khiêm nhường nhưng cầu Long Biên vẫn mãi mãi trở thành một chứng nhân lịch sử, không chỉ riêng của Hà Nội mà của cả đất nước.

b. Giá trị nghệ thuật

- Nghệ thuật nhân hóa, so sánh đặc sắc.

- Lối viết giàu cảm xúc bắt nguồn từ những hiểu biết và kỉ niệm về cầu đã tạo nên sức hấp dẫn cho bài văn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6