Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm hiểu chung về tác phẩm Thầy bói xem voi

Tìm hiểu chung về tác phẩm Thầy bói xem voi

1. Tìm hiểu chung

a. Tóm tắt

Năm ông thầy bói mù góp tiền để xem con voi có hình thù thế nào. Mỗi ông sờ một bộ phận của voi. Ông sờ vòi bảo con voi sun sun như con đỉa; ông sờ ngà bảo con voi chần chẫn như cái đòn càn; ông sờ tai bảo con voi như cái quạt thóc; ông sờ chân nói con voi như cái cột đình; ông sờ đuôi lại bảo con voi tun tủn như các chổi sể cùn. Năm ông cãi nhau rồi đánh nhau toác đầu chảy máu.

b. Bố cục: 2 đoạn

- Đoạn 1 (Từ đầu đến “như cái chổi sể cùn”): Các thầy bói xem voi và phán về các bộ phận của con voi.

- Đoạn 2 (Còn lại): Hậu quả của việc phán voi.

2. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Từ câu chuyện chế giễu cách xem voi và phán về voi của năm ông thầy bói, truyện “Thầy bói xem voi” khuyên người ta: muốn hiểu biết sự vật, sự việc phải xem xét chúng một cách toàn diện.

b. Giá trị nghệ thuật

- Cách giáo huấn nhẹ nhàng, tự nhiên mà sâu sắc.

- Dùng đối thoại, tạo nên tiếng cười kín đáo, hài hước.

- Dùng lối nói phóng đại.

- Lặp lại các sự việc.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6