Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm hiểu chung về văn bản Lợn cưới, áo mới

Tìm hiểu chung về văn bản Lợn cưới, áo mới

1. Tìm hiểu chung

a. Tóm tắt

Hai anh chàng hay khoe của gặp nhau. Một anh đang vội tìm con lợn bị sổng nhưng vẫn kịp khoe “lợn cưới” (lợn để làm cỗ cưới), còn anh kia thì bình tĩnh khoe luôn chiếc áo mới mặc từ sáng.

b. Bố cục: 2 phần

- Phần 1: Những của được đem khoe.

- Phần 2: Cách khoe của.

c. Thể loại: truyện cười

2. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Truyện “Lợn cưới, áo mới” chê giễu, phê phán những người có tính hay khoe của, một tính xấu khá phổ biến trong xã hội.

b. Giá trị nghệ thuật

- Cách kể chuyện ngắn gọn.

- Sử dụng nhiều yếu tố gây cười.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6