Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vài nét về tác giả I. Ê-ren-bua

Vài nét về tác giả I. Ê-ren-bua

1. Tiểu sử

- I-li-a Ê-ren-bua (1891-1962) sinh ở Kiev, trong một gia đình Do Thái giàu có.

- Là nhà văn nổi tiếng của Liên Xô (trước đây), đồng thời là một nhà báo lỗi lạc.

- Ilya Ehrenburg là đại biểu tối cao Xô Viết tối cao Liên Xô các nhiệm kỳ 3 – 7. Từ năm 1950 là Phó chủ tịch Hội đồng hòa bình Thế giới.

2. Sự nghiệp văn học

a. Tác phẩm chính: Cầu nguyện cho nước Nga, Paris sụp đổ, Lòng yêu nước…

b. Giải thưởng:

- Hai lần ông được tặng giải thưởng Stalin (1942, 1948).

- Năm 1952 được tặng giải thưởng Lê nin vì "sự nghiệp củng cố hòa bình giữa các dân tộc".

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6