Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm hiểu chung về tác phẩm Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Tìm hiểu chung về tác phẩm Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

Văn bản trích từ thiên thứ 8, trong tập “Nam Ông mộng lục”. Tác phẩm được sáng tác trong thời gian ông ở Trung Quốc.

b. Tóm tắt

Ông Phạm Bân có nghề y gia truyền, giữ chức Thái y lệnh, phụng sự vua Trần Anh Vương. Ông thường đem tiền bạc mua thuốc tốt và tích trữ thóc gạo giúp đỡ người nghèo. Một hôm có người dân đến xin ông chữa bệnh gấp cho người nhà đang nguy kịch. Đúng lúc đó sứ giả đến triệu ông vào cung vua chữa bệnh cho một quí nhân bị sốt. Thấy không gấp, ông đã đi chữa bệnh cho người dân trước, sau đó đến tỏ lòng thành với vua. Khi hiểu ý ông, vua từ quở trách chuyển sang khen ngợi ông.

c. Bố cục: 3 đoạn

- Đoạn 1 (Từ đầu … đến “người đương thời trọng vọng”): Giới thiệu Thái y lệnh Phạm Bân.

- Đoạn 2 (Tiếp theo … đến “thật xứng với lòng ta mong mỏi.”): Y đức của Thái y lệnh.

- Đoạn 3 (Còn lại): Hạnh phúc chân chính của bậc lương y.

d. Thể loại: truyện trung đại.

2. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Ca ngợi Thái y lệnh không những có tài chữa bệnh mà còn có tấm lòng nhân đức, đồng thời giáo dục lương tâm nghề nghiệp, lòng nhân ái, bản lĩnh, trí tuệ cho mỗi chúng ta.

b. Giá trị nghệ thuật

- Cốt truyện đơn giản.

- Tình huống gay cấn, giàu kịch tính.

- Ngôn ngữ đối thoại tự nhiên, sắc sảo, hàm súc.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6