Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lý thuyết về Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt

Lý thuyết về Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt

1. Lý thuyết

- Từ là đơn vị nhỏ nhất dùng để đặt câu.

- Tiếng là đơn vị cấu tạo nên từ.

- Từ chỉ gồm một tiếng là từ đơn. Từ gồm hai hoặc nhiều tiếng là từ phức.

- Những từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa được gọi là từ ghép. Còn những từ phức có quan hệ láy âm giữa các tiếng được gọi là từ láy.

2. Ví dụ

- Tiếng: đỏ, au, học, sinh, giáo, viên…

- Từ:

+ Từ đơn: bàn, ghế, phấn, bảng…

+ Từ phức:

Từ ghép: anh chị, máy giặt, đường xá…

Từ láy: róc rách, li ti, mũm mĩm…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6