Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vài nét về tác giả Võ Quảng

Vài nét về tác giả Võ Quảng

1. Tiểu sử

- Võ Quảng (1920-2007), quê ở tỉnh Quảng Nam.

- Ông là nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi.

2. Sự nghiệp văn học

- Ông chủ yếu tập trung về đề tài thiếu nhi.

- Ông cũng là người đầu tiên dịch tác phẩm Đôn Ki-hô-tê sang tiếng Việt dưới bút danh Hoàng Huy từ năm 1959.

- Ông được nhà nước Việt Nam trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6