Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm hiểu chung về Sơn Tinh, Thủy Tinh

Tìm hiểu chung về Sơn Tinh, Thủy Tinh

1. Tìm hiểu chung

a. Tóm tắt

Hùng Vương thứ mười tám muốn kén chồng cho con gái Mị Nương. Sơn Tinh (Thần Núi) và Thủy Tinh (Thần Nước) cùng đến cầu hôn. Nhà vua băn khoăn đưa ra yêu cầu sính lễ, ai đem sính lễ đến trước sẽ được lấy Mị Nương. Hôm sau Sơn Tinh đến trước, rước Mị Nương về. Thủy Tinh đến sau nổi giận, dâng nước đánh Sơn Tinh và thua trận. Từ đó hằng năm Thủy Tinh làm mưa bão trả thù Sơn Tinh.

b. Bố cục 3 đoạn

- Đoạn 1: (Từ đầu … đến “mỗi thứ một đôi”): Vua Hùng thứ 18 kén rể.

- Đoạn 2: (Tiếp theo … đến “thần Nước đành rút quân”): Cuộc giao tranh cầu hôn giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh, kết quả Sơn Tinh thắng.

- Đoạn 3: (Còn lại): Cuộc trả thù hằng năm với Sơn Tinh và những thất bại của Thủy Tinh.

c. Thể loại: truyền thuyết

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Truyện giải thích hiện tượng lũ lụt ở Miền Bắc nước ta mang tính chu kỳ. Thể hiện sức mạnh, ước mơ chế ngự bão lụt của người Việt cổ, đồng thời suy tôn, ca ngợi công lao dựng nước của các vua Hùng.

b. Giá trị nghệ thuật

- Xây dựng hình tượng nhân vật dáng dấp thần linh, với nhiều chi tiết hoang đường, kì ảo.

- Cách kể chuyện lôi cuốn, hấp dẫn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6