Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm hiểu chung về Vượt thác

Tìm hiểu chung về Vượt thác

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

- Bài “Vượt thác” (tên do người biên soạn đặt), trích từ chương XI của truyện “Quê nội”.

- “Quê nội” xuất bản năm 1974 là một trong số những tác phẩm thành công nhất của Võ Quảng.

b. Bố cục: 3 phần

- Phần 1 (từ đầu đến “thuyền chuẩn bị vượt nhiều thác nước”): Con thuyền qua đoạn sông phẳng lặng trước khi tới chân thác.

- Phần 2 (tiếp đó đến “thuyền vượt qua khỏi thác Cổ Cò”): Thuyền qua đoạn sông nhiều thác dữ.

- Phần 3 (còn lại): Thuyền khi đã qua thác dữ.

 

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Bài văn miêu tả cảnh vượt thác của con thuyền trên sông Thu Bồn, làm nổi bật vẻ hùng dũng và sức mạnh của con người lao động trên nền cảnh thiên nhiên rộng lớn, hùng vĩ.

b. Giá trị nghệ thuật

- Nghệ thuật so sánh, nhân hóa.

- Trí tưởng tưởng tượng phong phú, tài tình.

- Tả cảnh, tả người từ điểm nhìn trên con thuyền theo hành trình vượt thác rất tự nhiên, sinh động.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6