Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Soạn bài Tập làm thơ bốn chữ siêu ngắn

Soạn bài Tập làm thơ bốn chữ siêu ngắn

I. CHUẨN BỊ Ở NHÀ

1. Các bài thơ, đoạn thơ bốn chữ là: Buổi trưa hè (Huy Cận), Hạ giới (Tú Mỡ),…

2. Vần chân, vần lưng trong đoạn thơ:

   Vần chân: hàng – trang, núi – bụi.

   Vần lưng: chừng – lưng, ngang – màng.

3.

   Vần liền: hẹ - mẹ, đàn – càn.

   Vần cách: cháu – sáu, ra – nhà.

=> Đoạn thơ của Tố Hữu gieo vần cách, đoạn đồng dao gieo vần liền.

4. Thay hai chữ sông, cạnh:

   Để em ngồi cạnh

   …

   Cách mấy con sông.

II. TẬP LÀM THƠ BỐN CHỮ TRÊN LỚP

Tham khảo:

   Hai con vịt con

   Đi lại lon ton

   Trên con đường mòn

   Kêu vang khắp xóm.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6