Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm hiểu chung về tác phẩm Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Tìm hiểu chung về tác phẩm Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

1. Tìm hiểu chung

a. Hoàn cảnh sáng tác

- Văn bản là bức thư của thủ lĩnh Xi-át tơn gởi Tổng thống Mĩ Phreng-klin Pi-ơ-xơ.

- Đây là một bức thư nổi tiếng, từng được nhiều người xem là một trong những văn bản hay nhất về thiên nhiên và môi trường.

b. Bố cục: 3 đoạn

- Đoạn 1 (Từ đầu … đến "cha ông chúng tôi"): Những điều thiêng liêng trong kí ức người da đỏ.

- Đoạn 2 (Tiếp theo … đến "Đều có sự ràng buộc"): Những lo âu của người da đỏ về đất đai môi trường sẽ bị tàn phá bởi người da trắng.

- Đoạn 3 (Còn lại): Kiến nghị của người da đỏ về việc bảo vệ môi trường, đất đai.

c. Thể loại: văn bản nhật dụng.

d. Chủ đề: thên nhiên và môi trường.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ đã đặt ra được một vấn đề bức xúc, có ý nghĩa to lớn đối với toàn nhân loại: Con người phải sống hòa hợp với thiên nhiên, phải chăm lo bảo vệ môi trường và thiên nhiên như bảo vệ mạng sống của mình.

b. Giá trị nghệ thuật

Văn bản Bức thư của thủ lĩnh da đỏ đã có sự kết hợp thành công giữa giọng văn truyền cảm với lối sử dụng phép so sánh, nhân hóa, điệp ngữ phong phú đa dạng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6