Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Soạn bài Bức thư của thủ lĩnh da đỏ siêu ngắn

Soạn bài Bức thư của thủ lĩnh da đỏ siêu ngắn

Trả lời câu 1 (trang 139, SGK Ngữ văn 6, tập 2):

Trong đoạn đầu bức thư:

a)

- Phép so sánh:

+ Dòng nước óng ánh, êm ả trôi dưới những dòng sông, con suối - máu của tổ tiên chúng tôi.

+ Tiếng thì thầm của dòng nước - tiếng nói của cha ông chúng ta.

- Phép nhân hóa :

+ Mảnh đất này - bà mẹ của người da đỏ.

+ Những bông hoa ngát hương - người chị, người em của chúng tôi.

+ Những mỏm đá, những vũng nước - thành viên của một gia đình.

b) Phép so sánh và nhân hóa cho ta thấy mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa người da đỏ với Đất, thiên nhiên. Họ coi thiên nhiên là máu thịt, anh em, họ hàng.

Trả lời câu 2 (trang 139, SGK Ngữ văn 6, tập 2):

Trong đoạn giữa của bức thư:

a) Sự đối lập thể hiện ở:

b) Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật:

- Phép đối lập (anh em, ruột thịt ><kẻ thù, mẹ đất, anh em bầu trời>< vật mua được …)

- Điệp ngữ (tôi biết …, tôi thật không hiểu nổi, … tôi không hiểu …)

- Phép so sánh, nhân hóa, sử dụng từ ngữ gợi cảm.

Trả lời câu 3 (trang 140, SGK Ngữ văn 6, tập 2):

Phần cuối bức thư:

a) Các ý chính:

- Đất đai giàu có được là do nhiều mạng sống của chủng tộc chúng tôi bù đắp nên.

- Bởi vậy, người da trắng các anh phải kính trọng đất đai, biết đối xử với đất như người da đỏ.

- Con người phải bảo vệ thiên nhiên như mạng sống của mình.

b) Cách hành văn vẫn trang trọng và tha thiết yêu quý, trân trọng đất như những đoạn trước. Tuy nhiên đoạn này tha thiết một cách nhiều hơn.

c) Đất là Mẹ: đất sinh ra muôn loài, trong đó có con người sinh sống và tồn tại.

Trả lời câu 4 (trang 140, SGK Ngữ văn 6, tập 2):

- Một số yếu tố lặp:

- Tác dụng:

+ Tình cảm gắn bó sâu nặng, thiêng liêng với quê hương, đất nước.

+ Thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của người da trắng đối với thiên nhiên, đất đai và môi trường.

+ Người da đỏ luôn giữ vững thái độ kiên quyết.

+ Hơi văn nhịp nhàng, tạo khí thế.

Trả lời câu 5 (trang 140, SGK Ngữ văn 6, tập 2):

     Qua thời gian dài, bức thư này vẫn là văn bản hay nói về thiên nhiên bởi lẽ: người da đỏ không chỉ đề cập đến vấn đề đất đai mà còn nói tới tất cả vấn đề liên quan tới đất: tự nhiên, môi trường sống của con người. Bức thư mang thông điệp toàn cầu, vô cùng nhức nhối thời nay, đó là vấn đề bảo vệ môi trường.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6