Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lý thuyết về Câu trần thuật đơn

Lý thuyết về Câu trần thuật đơn

1. Lý thuyết

Câu trần thuật đơn là loại câu do một cụm C – V tạo thành, dùng để giới thiệu, tả hoặc kể về một sự vật, sự việc hay để nêu một ý kiến.

2. Ví dụ

- Có một cây bút ở trên bàn.

- Trên sân trường, những cây phượng đã nở hoa đỏ thắm.

- Mùa hè năm ngoái gia đình em đi Nha Trang.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6