Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm hiểu chung về tác phẩm Mẹ hiền dạy con

Tìm hiểu chung về tác phẩm Mẹ hiền dạy con

1. Tìm hiểu chung

a. Tóm tắt

Thầy Mạnh Tử lúc nhỏ hay bắt chước, nên người mẹ đã phải chuyển nhà tới ba lần (từ vị trí gần nghĩa địa chuyển đến gần chợ, rồi đến gần trường học) để có chỗ ở phù hợp với việc học tập của con. Mạnh mẫu giữ lời, tránh cho con hiểu lầm nhưng cũng rất cương quyết trong dạy con.

b. Bố cục: 2 đoạn

- Đoạn 1 (Từ đầu ... “cắt đứt đi vậy”): Quá trình dạy con của bà mẹ.

- Đoạn 2 (Còn lại): Kết quả.

c. Thể loại: truyện trung đại Việt Nam.

2. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Bà mẹ thầy Mạnh Tử là người mẹ, người thầy với tấm lòng yêu thương con hết mực. Bà có ý thức về việc dạy dỗ con từ nhỏ - một người phụ nữ bình dị mà khéo léo, sâu sắc trong cách dạy con.

b. Giá trị nghệ thuật

- Xây dựng cốt truyện theo mạch thời gian.

- Có nhiều chi tiết độc đáo, giàu ý nghĩa gợi xúc động trong lòng người đọc.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6