Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Soạn bài Luyện nói kể chuyện siêu ngắn

Soạn bài Luyện nói kể chuyện siêu ngắn

CHUẨN BỊ

Lập dàn bài theo một trong những đề bài sau:

a) Tự giới thiệu về bản thân

b) Giới thiệu người bạn mà em quý mến

c) Kể về gia đình mình

d) Kể về một ngày hoạt động của mình

Trả lời:

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6