Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lý thuyết về Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Lý thuyết về Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

1. Lý thuyết

- Sự việc trong văn tự sự được trình bày một cách cụ thể: sự việc xảy ra trong thời gian, địa điểm cụ thể, do nhân vật cụ thể thực hiện, có nguyên nhân, diễn biến, kết quả… Sự việc trong văn tự sự được sắp xếp theo một trật tự, diễn biến sao cho thể hiện được tư tưởng mà người kể muốn biểu đạt.

- Nhân vật trong văn tự sự là kẻ thực hiện các sự việc và là kẻ được thể hiện trong văn bản. Nhân vật chính đóng vai trò chủ yếu trong việc thể hiện tư tưởng của văn bản. Nhân vật phụ chỉ giúp nhân vật chính hoạt động. Nhân vật được thể hiện qua các mặt: tên gọi, lai lịch, tính nết, hình dáng, việc làm…

2. Ví dụ

- Truyện Thánh Gióng có các nhân vật: bố mẹ Thánh Gióng, Thánh Gióng, giặc Ân, nhân dân.

- Sự việc mà các nhân vật trong truyện đã làm:

+ Bố mẹ Thánh Gióng: sinh ra Thánh Gióng, nuôi nấng Thánh Gióng khôn lớn.

+ Thánh Gióng: đánh đuổi giặc Ân, chiến thắng rồi Thánh Gióng bay về trời.

+ Giặc Ân: xâm lược bờ cõi đất nước ta, càn quét nhân dân.

+ Nhân dân: góp gạo nuôi Thánh Gióng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6