Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm hiểu chung về truyện ngụ ngôn

Tìm hiểu chung về truyện ngụ ngôn

- Truyện ngụ ngôn là loại truyện kể bằng văn vần hoặc văn xuôi, mượn chuyện loài vật, đồ vật hoặc chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người

- Đặc điểm nghệ thuật:

   + Nhân vật: phong phú, đa dạng (có thể là người, con vật, đồ vật…)

   + Sử dụng lối nói ẩn dụ

- Ý nghĩa: khuyên nhủ, răn dạy con người một bài học nào đó trong cuộc sống.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 6