Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số:

Số lớn \(=\) (Tổng \(+\)  Hiệu) \(:\, 2\)

Số bé \(=\) (Tổng \(–\) Hiệu) \(:\, 2\)

Ví dụ: Tổng của hai số là \(88\). Hiệu của hai số đó là \(14\). Tìm hai số đó

Bài giải:

Cách 1:

Số lớn là:         \((88 + 14):2 = 51\)

Số bé là:          \(88 - 51 = 37\)

Cách 1:

Số bé là:          \((88 - 14):2 = 37\)

Số lớn là:         \(88 - 37 = 51\)

                                      Đáp số: Số lớn: \(51\) ;

                                                   Số bé: \(37\).

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập Lớp 4