Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phép trừ phân số

Phép trừ phân số

1.  Phép trừ hai phân số

a) Phép trừ hai phân số có cùng mẫu số

Quy tắc: Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

Ví dụ: \(\dfrac{5}{6} - \dfrac{3}{6} = \dfrac{{5 - 3}}{6} = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}\, \cdot \)

b) Phép trừ hai phân số khác mẫu số

Quy tắc: Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.

Ví dụ: \(\dfrac{4}{5} - \dfrac{2}{3} = \dfrac{{12}}{{15}} - \dfrac{{10}}{{15}} = \dfrac{2}{{15}} \cdot \)

Chú ý: Khi thực hiện phép trừ hai phân số, nếu phân số thu được chưa tối giản thì ta rút gọn thành phân số tối giản.

2. Một số dạng bài tập

Dạng 1: Tính hiệu của hai phân số

Phương pháp: Áp dụng quy tắc trừ hai phân số.

Dạng 2:  Tính giá trị các biểu thức:

Áp dụng các quy tắc tính giá trị biểu thức như ưu tiên tính trong ngoặc trước, thực hiện phép tính nhân, chia trước, phép cộng trừ sau …

Dạng 3: So sánh

Phương pháp: Tính giá trị các biểu thức, sau đó áp dụng các quy tắc so sánh phân số.

Dạng 4: Tìm x

Phương pháp giải: Xác định xem \(x\) đóng vai trò nào, từ đó tìm được \(x\) theo các quy tắc đã học lớp lớp 3.

Dạng 5: Toán có lời văn

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập Lớp 4