Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng

Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng

1. Yến, tạ, tấn. Đề-ca-gam, héc-tô-gam

-  Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn ki-lô-gam, người ta còn dùng những đơn vị: yến, tạ, tấn.

\(1\) yến \( = \,\,10kg\)

\(1\) tạ \( = \,\,10\) yến

\(1\) tạ \( = \,\,100kg\)

\(1\) tấn \( = \,\,10\) tạ

\(1\) tấn \( = \,\,1000kg\)

- Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn gam, người ta còn dùng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

Đề-ca-gam viết tắt là \(dag\).

Héc-tô-gam viết tắt là \(hg\).

\(\begin{array}{l}1dag = 10g\\1hg\,\,\,\, = 10dag\\1hg\,\,\,\, = 100g\end{array}\)

2. Bảng đơn vị đo khối lượng

Nhận xét: Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp \(10\) lần đơn vị bé hơn, liền nó.

3. Một số dạng bài tập

Dạng 1: Đổi các đơn vị đo khối lượng

Phương pháp: Sử dụng bảng đơn vị đo khối lượng và nhận xét rằng với hai đơn vị đo khối lượng liền nhau thì đơn vị lớn gấp \(10\) lần đơn vị bé.

Dạng 2: Các phép tính với đơn vị đo khối lượng:

Phương pháp:

- Khi thực hiện phép tính cộng hoặc trừ các khối lượng có kèm theo các đơn vị đo giống nhau, ta thực hiện tương tự  như các phép tính với số tự nhiên, sau đó thêm đơn vị đo khối lượng vào kết quả.

- Khi thực hiện phép tính có kèm theo các đơn vị đo khác nhau, trước hết ta phải đổi về cùng 1 đơn vị đo sau đó thực hiện tính bình thường.

- Khi nhân hoặc chia một đơn vị đo khối lượng với một số, ta nhân hoặc chia số đó với một số như cách thông thường, sau đó thêm đơn vị đo khối lượng vào kết quả.

Dạng 3: So sánh các đơn vị đo khối lượng

Phương pháp:

- Khi so sánh các đơn vị đo giống nhau, ta so sánh tương tự như so sánh hai số tự nhiên.

- Khi so sánh các đơn vị đo khác nhau, trước hết ta phải đổi về cùng 1 đơn vị đo sau đó thực hiện so sánh bình thường.

Dạng 4: Toán có lời văn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập Lớp 4